Duurzame oplossingen rondom jachtrecycling

Oude en verwaarloosde vaartuigen brengen geregeld problemen met zich mee. Ondergelopen motoren kunnen schadelijke stoffen in het water lekken wat negatief is voor het milieu. Eigenaars van deze vaartuigen laten ze soms te lang in het water liggen zonder actie te ondernemen. Daarnaast zijn er ook weesboten waarbij de eigenaar onbekend is. Hieronder leest u waarom jachtrecycling de perfecte optie is voor dit probleem.

Wat zijn weesboten?

Weesboten zijn boten die ergens achtergelaten zijn en waarvan de eigenaar onbekend is. Omdat de boten in Nederland geen verplicht kenteken of registratienummer hebben, is de eigenaar soms moeilijk te achterhalen. In de praktijk valt dit wel mee, zeker zolang de boten in een jachthaven liggen of bij de eigenaar zelf op het terrein. Er liggen echter ook schepen in sloten, kanalen en in grachten. In dit geval schakelt een opdrachtgever zoals een gemeente ons in voor jachtrecycling .

Duurzame alternatieven voor oude vaartuigen

Verwaarloosde vaartuigen en plezierjachten die aan het einde van hun leven zijn, brengen niet alleen risico’s met zich mee voor waterwegen en ecosystemen, maar kunnen ook leiden tot milieuboetes. Wanneer een vaartuig gedeeltelijk onderwater ligt, kan de eigenaar een milieuboete het beste vermijden door ’t Boothuijs in te schakelen. Wij ontzorgen het volledige traject van berging tot recycling.

Duurzame proces bij ’t Boothuijs

Onze dienstverlening begint met een grondige keuring van het vaartuig, waarbij wordt vastgesteld of het geschikt is voor recycling of refitting. Vervolgens wordt het vaartuig op een veilige en milieuvriendelijke wijze geborgen. Het volledige proces, inclusief transport, demontage en recycling wordt uitgevoerd volgens strikte milieunormen.

Jachtrecycling

Wij demonteren uw jacht volledig of gedeeltelijk en scheiden de verschillende materialen voor hergebruik. Dankzij onze samenwerking met een gecertificeerde afvalverwerker garanderen wij een verantwoorde en milieuvriendelijk proces. De gedemonteerde materialen kunnen op een duurzame manier worden hergebruikt in plaats van dat ze worden weggegooid. Ze kunnen namelijk vaak na een flinke onderhoudsbeurt nog een langere tijd mee.

Neem contact op met ’t Boothuijs

Het tijdig laten bergen en recyclen van oude vaartuigen is niet alleen vanuit milieuoogpunt belangrijk, maar is ook nodig om milieuboetes te vermijden. Bent u de eigenaar van een oud vaartuig wat gerecycled moet worden? Neem dan contact op voor een professionele en duurzame oplossing. U ontvangt een volledig transparante offerte voordat u akkoord hoeft te gaan.